Seguiment

El mapa de seguiment s’activarà 15 minuts aproximadament abans de la sortida de la caravana des de Plaça Sant Jaume.